• Phòng tiêm vắc-xin POTEC

Điều khoản sử dụng

Trang web này thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh. Bạn hãy xem kỹ các thuật ngữ và các điều khoản một cách cẩn thận, các điều khoản này được ban hành bởi Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh và được áp dụng khi bạn sử dụng trang web.
1. Nghĩa vụ của người dùng
Việc sử dụng trang web này bao gồm việc bạn chấp nhận những thuật ngữ và các điều khoản của trang web, có hiệu lực từ này đầu tiên bạn truy cập trang web. Nếu bạn truy xuất, sử dụng hoặc tải về những tài liều từ trang web này, bạn phải tuân theo những điều khoản được quy định dưới đây. Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web hiện tại và trách nhiệm của bạn là phải tham khảo đến khi truy cập trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi đã được đăng có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản mới được thay đổi.
Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không có quyền truy cập nội dung của trang web này và do đó bạn nêu rời khỏi trang web này ngay lập tức.
Nếu có bất cứ những mẫu thuẫn trong các điều khoản này thì những điều khoản nào được đề cập sau sẽ có hiệu lực.
2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ
Những tên gọi, hình ảnh và logo để nhận diện Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh, các công ty con hay các hãng thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ là những dấu hiệu độc quyền của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh của các công ty con hoặc là của các hàng thứ ba.
Tất cả các bản quyền, thương hiệu hoặc những quyền sở hữu trí tuệ trong trang web này (bao gồm thiết kế, cách sắp xếp và giao diện) và tất cả các tài liệu và nội dung được cung cấp là tài sản của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh. Khi bạn truy xuất trang web của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh, bạn đồng ý rằng bạn thực hiện với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn không được phép hoặc giúp đỡ bằng bất cứ cách nào các hãng thứ ba sao chép, tải xuống, đăng, lưu trữ (bao gồm bất cứ trang web nào khác), phân phối, truyền dẫn, phát sóng, trục lợi hoặc thay đổi nội dụng mà không có sự cho phép của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh bằng văn bản.
3. Đăng thông tin
Bất cứ thông tin hay dữ liệu nào bạn đăng tải trên trang web này phải là thông tin công khai (không phải thông tin mật) và sẽ thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh. Các thông tin này sẽ được Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh sử dụng cho bất cứ mục đích nào.
4. Điều khoản sử dụng
Mục đích sử dụng trang web phải hợp pháp và không vi phạm các quyền hạn/ràng buộc của các hãng thứ ba.
5. Những trang web/liên kết của các hãng thứ ba
Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh không chịu trách nhiệm đảm bảo tính sẵn sàng của bất cứ trang web hay tài liệu của các hãng thứ ba mà bạn truy xuất thông qua trang web này. Nếu bạn quyết định ghé thăm các trang được liên kết trong trang web này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ máy tính khỏi vi rút hoặc các thành phần phá hoại khác. Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh không bảo đảm tính xác thực cho bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin thanh toán có trên các trang web của các hãng thứ ba. Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất mát hay những tổn thương gây ra, hoặc có liên hệ mật thiết với, bởi bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có trên các trang web của các hãng thứ ba.
Các liên kết đến trang web này phải là liên kết trực tiếp đến toàn bộ trang và không được nhúng vào một phần của trang web khác. Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh không thừa nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý nào gây ra bởi các liên kết từ các trang web khác đến trang web này.
6. Những phủ nhận và giới hạn pháp lý
Trang web này và thông tin, tên gọi, hình ảnh, logo và các biểu tượng có liên quan đến Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh được cung cấp với hiện trạng như hiện tại và không có bất cứ bảo đảm nào chất lượng, bảo mật, tương thích và sự chính xác.
Thông tin và các tài liệu khác trên trang web có chứa những sai sót về lỗi chính tả, Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh không đảm bảo sự chính xác hay sự hoàn thiện của thông tin và các tài liệu cũng như sự tin cậy của bất cứ phát biểu hay những thông tin khác được đăng tải thông qua trang web này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tin tưởng vào các phát biểu hay thông tin có trên trang web này. Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh có quyền chỉnh sửa các lỗi hay bỏ bớt bất cứ phần nào của trang web cũng như các tài liệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc giá cả tại bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh không đảm bảo rằng các chức năng có trong trang web này không bị đứt quãng hay không có lỗi. Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh có thể kết thúc, thay đổi, đình chỉ bất cứ phần nào của trang web này tại bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
7. Chất lượng sản phẩm
Hàng hóa là sản phẩm do Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh sản xuất và phân phối trên thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất do Nhà nước ban hành.
8. Phần mềm
Một số phần mềm nhất định được sử dụng để bảo vệ thành quả của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh tùy thuộc vào thời gian có thể được tải xuống từ trang web này. Bạn được cấp quyền để sử dụng phần mềm đó cho mục đích mà nó được đặc tả. Bạn không được sử dụng phần mềm cho bất kỳ mục địch nào khác và không được phân phối lại, bán, dịch ngược, lần ngược, tháo rời với phần mềm đó.
9. Luật và quyền hạn
Các tranh chấp phát sinh sẽ được độc quyền giải quyết theo thẩm quyền của tòa án của Việt Nam. Bất kỳ nguyên nhân của hành động mà bạn có thể có liên quan đến việc sử dụng trang web này phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân gây ra hành động phát sinh.
Nếu bất kỳ điều nào trong các điều khoản và điều kiện được xác định là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành được do luật pháp của quốc gia mà trong đó các điều khoản và điều kiện có thể dùng để có hiệu quả, sau đó đến mức độ và trong phạm vi thẩm quyền giải quyết, trong đó Điều kiện mà Quy hay là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành được, nó sẽ được tách ra và xóa khỏi điều khoản đó và các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ tiếp tục được ràng buộc và thực thi.
Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh không nói rằng cho tài liệu trên trang web này có thích hợp hay sẵn sàng cho sử dụng tại các địa điểm khác ở bên ngoài của Việt Nam và truy cập vào các vùng lãnh thổ của họ, nơi có nội dung bất hợp pháp đều bị cấm. Nếu bạn truy cập trang web này từ một địa điểm bên ngoài của Việt Nam, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định của địa phương.
10. Thông tin thêm
Mọi chi tiết hoặc thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hỗ trợ: 1900 2071 hoặc email cho chúng tôi qua địa chỉ email sau: potec@amv.vn
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6: 07:30 – 16h30
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,